Producenci

Regulamin

 

Regulamin aptek internetowych: www.sklepmedyczny24.eu i www.wstronezdrowia.pl

 

1. Postanowienia wstępne

§1

1. Witryny internetowe  www.sklepmedyczny24.eu i www.wstronezdrowia.pl stanowią integralną część apteki „OMEGA” należącej do OMEGA Śmigielscy sp.j. (dalej: „OMEGA” lub „Apteka”) z siedzibą w Łodzi prowadzonej na podstawie koncesji numer FALD-75/A/94 wydanej w dniu 13 czerwca 1994 r. przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS pod numerem 0000096115, NIP 7261000161, która ponosi odpowiedzialność za prowadzenie wskazanych powyżej serwisów, w tym apteki internetowej oraz realizację zamówień.

2. Apteka prowadzi działalność pod następującym adresem: Łódź 91-704 ul. Boya-Żeleńskiego 12, nr tel. 42 656 57 08, adres e-mail: apteka@omega.lodz.pl

 

§2

Umowy sprzedaży zawierane pomiędzy Zamawiającym zwanym dalej Klientem a OMEGA Śmigielscy sp.j. za pośrednictwem którejkolwiek z wymienionych powyżej witryn internetowymi obejmuje sprzedaż wyłącznie produktów dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadających odpowiednie atesty i zezwolenia, wymagane przepisami prawa oraz nabytymi od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z przepisami Prawa Polskiego OMEGA oferuje w sprzedaży wysyłkowej kosmetyki, suplementy diety, wyroby medyczne i sprzęt medyczny.

 

2. Zamówienia

§3

1. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest wysłać prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz zamówienia z podaniem adresu e-mail zamieszczony na stronie internetowej Apteki. Przesłanie wypełnionego formularza na adres Apteki jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest:

 • w przypadku płatności za pobraniem - potwierdzenie przez Aptekę przyjęcia zamówienia dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • w przypadku płatności przelewem – potwierdzenie, o którym mowa w pkt 1) oraz wpłynięcie należnej kwoty na konto apteki OMEGA W przypadku nie dokonania płatności w terminie 14 dni od złożenia zamówienia Apteka może anulować zamówienie i odstąpić od umowy pod warunkiem powiadomienia o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Apteka wysyła email na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu:

 • po złożeniu zamówienia - z informacją o przyjęciu zamówienia z numerem zamówienia
 • z informacją o zaksięgowaniu wpłaty i przyjęciu do realizacji
 • z informacją o odebraniu zamówienia przez upoważnioną przez firmę kurierską lub o pozostawieniu przesyłki do odbioru w Aptece Omega

 

§4

W razie zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Apteki lub osób trzecich Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

 

§5

Apteka Omega Śmigielscy sp.j. zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku:

- niemożności zrealizowania zamówienia wynikającej z winy producenta, dystrybutora, hurtownika;

- gdy produkt został wycofany ze sprzedaży na terenie Polski przez uprawnione do tego władze;

- naruszenia przez Klienta istotnych postanowień niniejszego regulaminu.

 

§6

1. W przypadku niedostarczenia zamówionych produktów z przyczyn leżących po stronie Klienta, np.: na skutek podania błędnego adresu, nieuzasadnionej odmowy odbioru przedmiotu zamówienia, Apteka zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami transportu oraz wszelkimi innymi kosztami poniesionymi przez Aptekę w związku z przyjęciem zamówienia. W przypadku produktów, których dalsza sprzedaż po nieudanej próbie ich dostarczenia Klientowi jest już niemożliwa, Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnej ceny produktu/ naprawienia szkody jaką w związku z tym poniosła Apteka.

2. Zamówienie uznaje się za niedostarczone z przyczyn leżących po stronie Klienta w przypadku nieodebrania przez niego zamówionych produktów po dwukrotnej próbie ich dostarczenia przez kuriera.

3. Istnieje możliwość samodzielnego odbioru zamówienia przez Klienta w Aptece Omega w Łodzi przy ul. Boya Żeleńskiego 12, w takim wypadku nie są doliczane żadne koszty przesyłki. Klient informowany jest pocztą elektroniczną o fakcie zrealizowania zamówienia, tj. pozostawienia przesyłki do odbioru w Aptece.

 

§7

Wymienione w §1 apteki internetowe przyjmują zamówienia przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 

§8

1. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14:00 z zaksięgowaną płatnością po godzinie 14:30, w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

2. Czas realizacji zamówień wynosi zwykle 1-3 dni roboczych od chwili ich przyjęcia przez Aptekę, a w przypadku płatności przelewem - od zaksięgowania wpłaty na konto. W przypadku niedostępności produktów u dostawców czas oczekiwania może się wydłużyć, o czym Klient jest informowany e-mailem lub telefonicznie.

3. Dostawa, ceny i formy płatności

§9

1. Klient ma prawo do anulowania transakcji bez podania przyczyny w ciągu 12h od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia, pod warunkiem złożenia we wskazanym terminie stosownego oświadczenia woli Aptece telefonicznie, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej - prawo to dotyczy sytuacji, w której rzeczone zamówienie Klienta nie opuściło jeszcze terenu apteki (towar nie został wysłany)

2. OMEGA Śmigielscy sp.j. zastrzega sobie prawo do wycofania produktu ze sprzedaży w związku z jego brakiem w hurtowni lub wycofaniem z obrotu. Produkty w działach 'Wyprzedaż' i 'Promocja' są dostępne w ograniczonej liczbie i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień od Klientów na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

3. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów zamówionych przez Klienta przechodzi na konsumenta w chwili wejścia przez niego lub osobę trzecią wskazaną przez konsumenta, inną niż przewoźnik, w fizyczne posiadanie towarów.

 

 

§10

1. Ceny oferowanych produktów podane są w złotych polskich i są cenami jednostkowymi brutto (zawierają podatek VAT) i nie obejmują opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru. Aktualny cennik dostaw podany jest na serwisach internetowych www.kosmetykizapteki.com i www.lekizapteki.com w zakładce "Dostawa".

2. Ceny podane w serwisach wymienionych w §1 w chwili składania zamówienia mogą różnić się od cen ostatecznych wskazanych w potwierdzeniu zamówienia. Jeżeli w terminie 3 dni od otrzymania takiej informacji Klient nie potwierdzi tak zmodyfikowanego zamówienia, uznaje się, że nie wyraził zgody na nową cenę. W takiej sytuacji zamówienie wygasa i nie dochodzi do zawarcia pomiędzy stronami umowy sprzedaży.

3. Apteka może w każdej chwili zmienić ceny wszelkich oferowanych produktów. Zmiana cen jest wiążąca dla Klientów od chwili ich wprowadzenia do serwisu. O tym jakie ceny mają zastosowanie do danej transakcji decyduje moment wpłynięcia zamówienia na serwer obsługujący domeny wymienione w §1 z zastrzeżeniem treści ust. 2.

4. Żadne treści zawarte w wymienionych w §1 serwisach nie stanowią oferty zgodnie z art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

5. Dostępne są następujące formy płatności:

- przelew bankowy na konto Omega Śmigielscy sp.j. 49 1020 3352 0000 1802 0199 5653;

- online - za pomocą karty płatniczej, przelewów automatycznych lub przelewów półautomatycznych;

- przy odbiorze osobistym – gotówka, karta płatnicza oraz wszystkie powyższe formy przedpłacone.

6. Płatność online zintegrowana jest z systemem płatności internetowych eCard prowadzonym przez eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-387 Gdańsk), przy ulicy Arkońskiej 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000042304. Płatność ta dokonywana jest poprzez wybrany przez klienta wariant transakcji, spośród oferowanych przez eCard SA przelewów automatycznych i półautomatycznych następujących banków:

a) ePrzelewy:

- mTransfer (mBank)
- MultiTransfer (mBank),
- Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium S.A.),
- Przelew24 (BZ WBK),
- Płacę z Citi Handlowego (Bank Handlowy w Warszawie S.A. Citi Handlowy),
- Przelew z BPH,
- Płacę z iPKO (PKO BP S.A),
- Płacę z Inteligo (Inteligo),
- Pekao24przelew,
- Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska S.A.),
- Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank S.A.),
- MeritumBank Przelew (Meritum Bank ICB S.A.),
- Pay Way Toyota Bank (Toyota Bank Polska S.A.),
- Płać z ING (ING Bank Śląski S.A.),
- Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.),
- Crédit Agricole przelew online (Credit Agricole Bank Polska S.A.),
- Płać z Plus Bank (Plus Bank S.A.)
- db Transfer (Deutsche Bank PBC S.A.)
- T-mobile Usługi Bankowe (Alior Sync S.A.)
- Płacę z IKO (PKO BP S.A.)
- Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.)
- Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.)
- PeoPay (Bank Pekao S.A.)
- e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A.)

b) karty płatnicze:

- Visa,
- Visa Electron,
- MasterCard,
- MasterCard Electronic,
- Mestro.

 

 7. OMEGA zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wymienione powyżej na podstawie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem.


§11

1. Klient każdorazowo otrzymując zamówienie powinien sprawdzić czy opakowanie nie jest uszkodzone i zawiera wszystkie zamówione produkty pod względem ilościowym i jakościowym. O zaistniałych nieprawidłowościach Kupujący natychmiast powinien poinformować Aptekę.

2. Razem z przesyłką dostarczany jest dokument zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT (na życzenie klienta).

 

4. Ochrona danych osobowych

§12

1. Klienci każdej z aptek internetowych wymienionych w §1 mają zagwarantowaną pełną ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016). Dane osobowe znajdujące się w bazie danych OMEGA Śmigielscy sp.j. dostępne są wyłącznie dla podmiotów uczestniczących w zamówieniu i w celu jego realizacji.

2. Klient składając zamówienie i wybierając w trakcie procedury składania zamówienia odpowiednie pole, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji zamówień dokonywanych na stronach internetowych www.sklepmedyczny24.eu i www.wstronezdrowia.pl. W przypadku odmowy wyrażenia zgody zamówienia nie będą realizowane.

3. Apteka przetwarza dane osobowe Klienta jedynie w zakresie niezbędnym do zawarcia, realizacji, dokonania zmian lub rozwiązania umowy sprzedaży.

4. W przypadkach i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016, Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

 

5. Odpowiedzialność

§13

Apteka Omega Śmigielscy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z przeznaczeniem użycie zakupionych w niej produktów, ani za skutki błędnej interpretacji treści dołączonych do opakowania ulotek.

 

§14

1. Produkty na zdjęciach mogą różnić się od oferowanych w sprzedaży. Zmiany mogą wynikać z np.: wprowadzenia nowych opakowań, zmian ilościowych zawartości opakowań lub braku produktów promocyjnych.

2. Apteka Omega Śmigielscy sp.j. gwarantuje, że oferowane produkty przechowywane są zgodnie z wszelkimi wymogami gwarantującymi zachowanie wszelkich wymagań jakościowych wymaganych przez odpowiednie inspektoraty i producenta.

3. Kolorystyka zdjęć jak i wygląd prezentowanych produktów na stronach wymienionych w §1 mogą odbiegać od oferowanych w sprzedaży, co może być wynikiem jakości wykonanych zdjęć.

4. Materiały znajdujące się na stronach internetowych wymienionych w §1 mają charakter wyłącznie informacyjny. Opisy produktów, a zwłaszcza ich właściwości, wielkości opakowania i działanie pochodzą od producentów lub podmiotów odpowiedzialnych.

§15

Informacje o produkcie takie jak ich właściwości i działanie oraz rodzaj i wielkość opakowania zamieszczone są na podstawie danych producenta lub importera. Opisy do produktów oferowanych w aptece internetowej służą celom informacyjnym oraz do identyfikacji produktów i mogą posiadać formę skróconego opisu. Przed użyciem należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania, a w razie wątpliwości skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

6. Reklamacje i odstąpienie od umowy

§16

1. Apteka Omega Śmigielscy sp.j. dołoży wszelkich starań, aby zadowolenie Kupującego z usług było jak największe. Reklamacje są przyjmowane pod następującym adresem e-mail: reklamacje@omega.lodz.pl oraz pod numerem telefonu 42-6565708

2. Klient może odstąpić od zawartej w drodze elektronicznej z Apteką Umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru za zwrotem bezpośrednich kosztów odesłania towaru. Dla swej skuteczności oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone na piśmie.

3. Prawo Klienta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 2, nie przysługuje mu w sytuacji gdy:

1) zakupione produkty mają charakter nieprefabrykowany, są wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służą zaspokajaniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

2) zakupione produkty ulegając szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia.

4. Z wyłączeniem sytuacji wskazanych w ust. 2 produkty lecznicze i wyroby medyczne wydane z apteki nie podlegają zwrotowi. Ograniczenie to nie dotyczy jednak przypadków stwierdzenia wady jakościowej tych wyrobów lub ich niewłaściwego wydania (art. 96 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.08.45.271 ze zm.).

5. Warunkiem przyjęcia zwrotu w przypadkach, o których mowa w ust. 2 i w ust. 4 jest odesłanie do Apteki zakupionego towaru w stanie niezmienionym (w nieuszkodzonym opakowaniu, bez śladów użytkowania) wraz z dowodem zakupu oraz kartą gwarancyjną (dla produktów posiadających karty gwarancyjne). Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia listem poleconym przed jego upływem.

6. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy przez Klienta Apteka dokona na jego rzecz zwrotu należności za towary wraz z kosztami dostawy w wysokości odpowiadającej najtańszemu spośród oferowanych przez Aptekę sposobów dostawy danych towarów, niezależnie od tego jaki sposób dostawy był faktycznie przez Klienta wybrany, w terminie 14 dni od dnia, w którym Apteka została poinformowana o chęci odstąpienia od umowy przez Klienta, pod warunkiem wcześniejszego dokonania zwrotu nabytych towarów. Zwrot należności następuje na wskazane przez Klienta konto bankowe. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot następuje na rachunek karty. Koszty odesłania towaru ponosi Klient.

7. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy lub zwrotu zakupionego towaru w sytuacji, kiedy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego (na przykład: w wyniku transportu) lub wadami fabrycznymi. W przypadku, gdy opakowanie/produkty noszą ślady uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane należy skontaktować się z Apteką Omega Śmigielscy sp.j. telefonicznie (nr tel.: 42 656 57 08), e-mailem (na adres e-mail: apteka@omega.lodz.pl) lub listownie (na adres: Łódź 91-704 ul. Boya-Żeleńskiego 12) odesłać wadliwy produkt wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT). Apteka Omega Śmigielscy sp.j. ponosi pełną odpowiedzialność w powyższym zakresie w przypadku uszkodzeń powstałych w czasie transportu lub otrzymania przez Klienta wadliwego produktu.

8. Produkty dostępne w aptekach internetowych wymienionych w §1 objęte są gwarancją, której długość jest ustalana przez producenta. Wyłącznym podmiotem odpowiedzialnym z tytułu gwarancji jest producent lub importer.

9. Rękojmia:

1) Sprzedający zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
 
2) Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedającego. W wypadku Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta koszt dostarczenia pokrywa Sprzedający.
 
3) Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.

7. Prawa autorskie i pokrewne

§17

Znaki towarowe, oznaczenia graficzne, nazwy, opisy i zdjęcia produktów są własnością odpowiednich firm, instytucji i osób prywatnych.

 

§18

Serwisy internetowe wymienione w §1 oraz poszczególne ich elementy stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 ze zm.) i podlegają ochronie prawnej przewidzianej w tym akcie prawnym. Całość majątkowych praw autorskich do tych utworów przysługuje OMEGA Śmigielscy sp.j.

 

8. Postanowienia końcowe

§19

1. Wszelkie ewentualne spory rozstrzyga Sąd powszechny właściwy dla siedziby pozwanego.

2. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl.

3. Wszystkie Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z późniejszymi zmianami i przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne ustawy.

§20

Apteka Omega Śmigielscy sp.j. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. O każdej zmiany Regulaminu Klient zostanie powiadomiony poprzez umieszczenie na stronie internetowej Apteki wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej serwisu internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych poprzedzających jego wejście w życie. Klienci zarejestrowani w serwisie zostaną dodatkowo powiadomieni przez Aptekę o zmianie regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. W razie, gdy zarejestrowany Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Aptekę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. W takim przypadku zostanie on wyrejestrowany, zaś możliwość zakupu produktów poprzez Serwis – zablokowana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Formularz rejestracyjny

 

 • Imię………………………………...
 • Nazwisko…………………………..
 • nr telefonu…………………………
 • email……………………….............
 • ulica………………………………..
 • nr domu/nr mieszkania…….../…….
 • kod pocztowy/miasto………………

 

„Akceptuję regulamin i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Omega Śmigielscy sp.j. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Boya-Żeleńskiego 12 (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016). Państwa będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Mają Państwo prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienie żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia.”

 

Pole akceptacji regulaminu do zatwierdzenia przez klienta: ……………..

 

 

 

Załącznik nr 2

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy

 

Miejscowość, data

 

Nadawca

 

Adresat

 

 

 

 

Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów …………………………….., zamówionych w dniu …………………………, odebranych w dniu …………………………………………….

 

 

podpis

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl