Producenci

Wózki inwalidzkie

Wózki inwalidzkie przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Ze względu na rodzaj siły napędowej wózki możemy podzielić na wózki ręczne, czyli te w których użytkownik do przemieszczania się wykorzystuję mięśnie i siłę kończyn górnych oraz wózki elektryczne – zasilane akumulatorami. Ze względu na zastosowanie wyróżnia się wózki standardowe, najczęściej służące do transportowania chorego w obrębie domu czy szpitala oraz wózki aktywne, przeznaczone dla ludzi, którzy chcą żyć aktywnie, uprawiają sport i przebywają często na świeżym powietrzu. Możemy też wyróżnić dziecięce wózki inwalidzkie, dziecięce wózki inwalidzkie specjalne (tzw. wózki spacerowe dla dzieci niepełnosprawnych) oraz wózki inwalidzkie stabilizujące plecy i głowę.

 

Osoby niepełnosprawne ruchowo, u których stwierdzono trwałe ograniczenie samodzielnego chodzenia oraz osoby z porażeniami i niedowładami kończyn dolnych mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego ze środków publicznych. Dofinansowanie takie otrzymuje się na podstawie wniosku, wystawionego przez lekarza. Wniosek taki ważny jest bezterminowo i może go wystawić lekarz o określonej specjalizacji.

 

We wniosku lekarz wpisuje odpowiedni kod wyrobu medycznego wydawanego na zlecenie (wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 29.05.2017r.). Minister Zdrowia wyróżnia następujące rodzaje wózków wydawanych na wniosek: wózek inwalidzki ręczny (kod P127), wózek inwalidzki dziecięcy ( kod P128), wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku (kod P129),wózek inwalidzki specjalny-z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego (kod P130),

wózek inwalidzki specjalny dziecięcy – z wyłączeniem wózka toaletowego (kod P131).

 

Specjaliści, którzy mogą wypisać wniosek  na wszystkie wymienione wyżej rodzaje wózków to lekarze specjaliści w dziedzinie ortopedii i traumatologii, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, neurochirurgii, neurologii, neurologii dziecięcej, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, geriatrii, chirurgii onkologicznej, rehabilitacji i reumatologii. W przypadku wózków specjalnych dla dzieci i dorosłych wniosek może wystawić również lekarz specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów.

Wniosek na wózek inwalidzki ręczny i wózek dziecięcy może wystawić też lekarz specjalista medycyny rodzinnej, pediatrii i specjalista chorób wewnętrznych, a także lekarz POZ. Dodatkowo wniosek na wózek ręczny może wypisać lekarz uprawniony do wykonywania świadczeń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej realizowanych w warunkach domowych.

 

Wózek inwalidzki ręczny przysługuje osobom dorosłym z trwałym ograniczeniem samodzielnego chodzenia, raz na 5 lat. Limit finansowania ze środków publicznych wynosi 600 zł przy 0% udziale pacjenta w limicie dofinansowania. Jeżeli cena detaliczna wózka mieści się w limicie to pacjent otrzyma wózek bezpłatnie. Jeżeli cena wózka przekroczy limit, pacjent będzie musiał dopłacić kwotę powyżej limitu, np. jeśli cena detaliczna wózka inwalidzkiego ręcznego wynosi 719 zł to pacjent zapłaci za niego 119 zł.

 

Wózek inwalidzki dziecięcy przysługuję, raz na 3 lata, dzieciom z trwałym ograniczeniem zdolności samodzielnego chodzenia, które rozpoczęły 3. rok życia i nie ukończyły 18 lat. Limit finansowania i udział własny pacjenta w limicie jest taki sam jak dla wózków ręcznych dla dorosłych.

 

Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku. O dofinansowanie  takiego rodzaju wózka mogą ubiegać się osoby dorosłe z trwałym ograniczeniem samodzielnego chodzenia (raz na 4 lata) oraz dzieci między 3. a 18. rokiem życia (raz na 3 lata).  Dla obydwu grup wiekowych limit dofinansowania wynosi 1700 zł, udział własny pacjenta w limicie wynosi 0 %.  Aby otrzymać takie dofinansowanie nie można ubiegać się jednocześnie o dopłatę na wózek inwalidzki specjalny czy w przypadku dzieci na wózek inwalidzki specjalny dziecięcy.

 

W przypadku wózka  inwalidzkiego specjalnego limit dofinansowania ze środków NFZ wynosi, zarówno dla dzieci i dorosłych, 3000 zł, przy 0% udziale pacjenta w limicie finansowania. Osoby dorosłe mogą otrzymać takie dofinansowanie raz na 4 lata, a dzieci, w wieku od rozpoczęcia 2. roku do ukończenia 18. roku życia, raz na 3 lata. Wózek taki przysługuję dzieciom i dorosłym z porażeniem i niedowładem trzy lub czterokończynowym, przy porażeniach dwukończynowych jednostronnych lub skrzyżowanych (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia  w wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku). Ceny wózków specjalnych wahają się od ok. 1000 zł do nawet kilkunastu tysięcy zł, najdroższe są wózki o napędzie elektrycznym. 

 

Przykładowe firmy produkujące wózki inwalidzkie, a także pionizatory i urządzenia multifunkcyjne to MDH, MEYRA, VERMEIREN, TIMAGO, AKCESMED.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl